Menu

The Great Pyramid of Egypt

อารยธรรมในยุคโบราณหลายแห่งในโลกมีสิ่งก่อสร้างรูปพีระมิด โดยพีระมิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ พีระมิดในอียิปต์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ โดยพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือ มหาพีระมิดแห่งกิซ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ และเป็นสิ่งเดียวที่ยังอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบัน องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของพีระมิดคือหินทราย ซึ่งหินทรายดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ต้องใช้แรงงานคนนับแสนในการสร้างพีระมิดแต่ละองค์ โดยใช้เวลาในการสร้างไม่ต่ำกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ยังมีพีระมิดของชาวนูเบียซึ่งขนาดเล็กกว่าและอยู่ทางใต้ของอียิปต์ และชาวเมโสโปเตเมียมีพีระมิดในรูปแบบของตนเองที่เรียกว่า ซิกกุรัต

ในยุคปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างรูปพีระมิดเช่นกัน เช่น พีระมิดกระจกที่อยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ในปารีส

ปีรามิดที่ยิ่งใหญ่

Giza Plateau ในประเทศอียิปต์เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมานานแล้ว ปิรามิดซึ่งสูง 450 ฟุต และมีฐานกว้าง 755 ฟุต ได้ถูกสร้างจากหินเนื้อที่ประมาณ 22 เอเคอร์ โดยหินแต่ละก้อนหนักโดยเฉลี่ยก้อนละ 2 ตันครึ่ง หินปูนฉาบเรียบด้านนอกหลุดล่วงไปแล้วหลายศตวรรษที่ผ่านมาเหลือไว้เพียงที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ปิรามิดนี้ถูกสร้างเกือบจะตรงพอดีที่เส้นรุ้ง 30 องศา และ เส้นแวง 30 องศาอันเป็นความสามารถที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์ใจแก่ เหล่าวิศวกร เช่นเดียวกับเหล่าผู้ล่าคำทำนายและนักโบราณคดีแม้ในปัจจุบันการก่อสร้างอนุสาวรีย์ที่น่าพิศวงทำนองนี้ก็อาจยากที่จะกระทำได้ แล้วชาวอียิปต์โบราณได้รับปาฏิหารทางวิศวกรรมนี้มาได้อย่างไร ?

หลายคนเชื่อว่าพวกชาวอียิปต์โบราณอาจไม่ได้มีปาฏิหาร (หรืออย่างน้อยไม่มีในตัวเอง) ไม่ว่าหนังสือวิชาการเล่มใด ๆหรือศาสตราจารย์ทางโบราณคดีคนใด ๆ ที่คุณพบจะบอกอย่างชื่นบานว่า ปิรามิดที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกสร้างขึ้นโดยฟาโรห์ราชวงศ์ที่ 4 ประมาณ 2500 ปีก่อนคริสตกาล อย่างไรก็ดีมีหลายคนที่เชื่อว่ามีหลักฐานที่ขัดแย้งปรากฎอยู่และเป็นหลักฐานที่ส่วนใหญ่ถูกละเลย ทำไมหลักฐานจึงถูกละเลย ? ทุกกลุ่มนัก “วิทยาศาสตร์” และโบราณคดีอาจจะต้องยอมรับว่าตนผิดพลาดไป (โอ ไม่แน่นอน !) หนังสือวิชาการอาจต้องถูกเขียนขึ้นใหม่ และทุกคนเพียงปฏิเสธอย่างง่าย ๆ ที่จะสืบสวน

หลักฐานจริงจังเพียงเพราะหลักฐานนั้นไม่เข้ากับแบบอย่างของตน (ดังนั้นมันจึง “ไม่สามารถเป็นจริงได้”)ข้างในปิรามิดนั้นไม่มีการเขียน ไม่มีการทำเครื่องหมาย และไม่มีสุสาน อย่างไรก็ตาม ในกลางทศวรรษที่ 1800ได้มีการค้นพบที่น่าอัศจรรย์โดยพันเอก Howard Vyse ซึ่งเป็นการค้นพบที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และโบราณคดีได้ยึดเป็นข้อพิสูจน์โดยสมบูรณ์ว่า กษัตริย์ฟาโรห์ Khufu เป็นผู้สร้างปิรามิดที่ยิ่งใหญ่นั้น พันเอก Vyse ได้ “ค้นพบ” (discovered) สัญญลักษณ์คนขุดหิน หรือ “graffiti” ในห้องของกษัตริย์ในปิรามิดนั้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาบางประการที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับ”สัญญลักษณ์การขุดหิน” (quarry marks) เหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ Graham Hancock และ Robert Bauval กล่าวถึงมาในหนังสือของเขาเรื่อง ” The Message of the Sphinx” ที่ตีพิมพ์ในปี 1996 ข้อขัดแย้งกันเหล่านี้รวมทั้งรายการข้อวิปริตอื่น ๆ ทั้งหมดทำให้เกิดข้อโต้แย้งที่หนักแน่นอย่างไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับวันที่ที่ได้มาจากปิรามิด

แล้วเกี่ยวกับการทำนายล่ะ? การวัดปิรามิดทำด้วยสิ่งที่เรียกว่า “นิ้วปิรามิด” (pyramid inches) บวกเพิ่มค่าฟุตและนิ้วของปิรามิดแล้วประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกเล็กน้อย ก็จะพบว่า ความเที่ยงตรง ของอนุสาวรีย์นี้ เป็นไปอย่างไม่น่าเชื่อ ประการแรกสามารถหาค่าของ pi ได้ (ปิรามิดเมื่อเริ่มแรกที่มีการฉาบภายนอกกว้าง 481.3949 ฟุต ซึ่งเมื่อเทียบกับฐานของมันที่กว้าง 3032.16 ฟุตแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์เหมือนกับวงกลมวงหนึ่งที่สัมพันธ์กับรัศมีของมัน คือ …481.3949 ฟุต * 2 * 3.14 = 3023.16 ฟุต)

ชาวอียิปต์ไม่เคยถูกคาดหวังว่าจะมีความรู้นี้ เมื่อวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งในทางคณิตศาสตร์จะพบไดแมนชั่นของโลก เส้นรอบวงแถบเส้นศูนย์สูตรของโลก, จำนวนปี (และจำนวนวัน), ผลการเคลื่อนที่รอบตัวเองของโลกที่ทำให้วันที่มีกลางวันเท่ากับกลางคืนเลื่อนไปทางตะวันตกที่ละน้อยบนระนาบของดวงจันทร์ และสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อใช้ นิ้วปิรามิด (pyramid-inches) กับด้านในของปิรามิดหลายคนเชื่อว่าจะสามารถหาปฏิทินหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ เมื่อผ่านทางเดินแคบ ๆ วิหารที่กว้างใหญ่ และห้องต่าง ๆ ที่อยู่ภายในปิรามิดนั้นก็ได้พบว่าผนังและการหักเลี้ยวตรงกันอย่างเหมาะเจาะกับเหตุการณ์ที่สำคัญของโลก เช่น การถือกำเนิดของพระคริสต์, สงคราม Crusades,สงครามโลกทั้งสองครั้ง และเหตุการณ์ที่สำคัญมากเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2001 วันที่ดังกล่าวสอดคล้องกับปลายสุดของห้องกษัตริย์ และเป็นหลุมที่ขุดลึกลงไปในปิรามิด นี่จะหมายถึงวันที่โลกพินาศสำหรับเราหรือไม่ หรือเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการเป็นอยู่ในระดับใหม่ทั้งหมด อันเป็นระดับที่ผู้สร้างปิรามิดไม่สามารถมองเห็นได้มีทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวาลหลายทฤษฎีได้ถูกนำเสนอเกี่ยวกับ “ปฏิทินปิรามิด” (pyramid calendar) มีผู้ที่เชื่ออย่างแน่วแน่ในการรับรองได้อย่างสมบูรณ์ของข้อกล่าวอ้างนี้ และก็มีผู้ที่เป็นเพียงพวกที่ชอบทำลายชื่อเสียงอย่างแข็งขันด้วยเช่นกัน