Menu

Saqqara & Memphis

โปรแกรมท่องเที่ยว Saqqara & Memphis

(ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี)

Saqqara ตั้งอยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 40 กม. เป็นหนึ่งในสุสานที่สำคัญที่สุดของเมืองเมมฟิส ซึ่งเคยเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ ชื่อของสถานที่น่าจะมาจากเทพเจ้าแห่งสุสานแห่งนี้ คือ Sokar ซัคการาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณทั้งหมด กษัตริย์และขุนนางจากสองราชวงศ์แรก (c.3040–2686 BC) ถูกฝังไว้ที่นี่ และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ Step Pyramid of Djoser (c.2686–2667 BC)

อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สูงสุด / ต่ำสุด18/918/922/1227/1532/1834/2034/2233/2232/2028/1823/1419/10

Step Pyramid of Djoser ปิรามิดโจเซอร์ (Djoser’s Pyramid) หรือ ปิรามิดโจแห่งซักการา (The Pyramid of Saqqara) ปิรามิดขั้นบันไดแห่ง Djoser สร้างขึ้นที่เมือง Saqqara เมื่อประมาณ 4,700 ปีก่อน เป็นปิรามิดแห่งแรกที่ชาวอียิปต์เคยสร้าง ฟาโรห์โจเซอร์ (Djoser หรือ Zoser) แห่งราชวงศ์ที่สามของอียิปต์ เป็นผู้สร้างขึ้น โดยมี อิมโฮเทป (Imhotep) ที่ปรึกษาประจำองค์ฟาโรห์เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ เปรียบเสมือนบันไดไปสู่สวรรค์ ปิรามิดเริ่มต้นจากการเป็นหลุมฝังศพมาสตาบา ลักษณะที่สำคัญ คือ เป็น ปิรามิดแบบขั้นบันได (Step Pyramid) ซ้อนกันรวม 6 ชั้น และมีความสูง 197 ฟุต (60 เมตร)  สร้างโดยใช้หินและดินเหนียว 11.6 ล้านลูกบาศก์ฟุต (330,400 ลูกบาศก์เมตร) อุโมงค์ใต้ปิรามิดมีลักษณะเป็นเขาวงกตยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ปิรามิดถูกปกคลุมด้วยหินปูนทูรา ซึ่งส่วนใหญ่หายไปแล้วในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เมืองเมมฟิส (Memphis Museum) เป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ ตั้งแต่สมัยของฟาโรห์นาร์แมร์ (นาเมอร์) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมอียิปต์เหนือและใต้เข้าไว้ด้วยกันสำเร็จเป็นพระองค์แรก แต่ในภายหลังมีการย้ายเมืองหลวงอีกหลายครั้ง จนกระทั่งในสมัยของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ก้อย้ายกลับมาที่เมืองนี้อีก ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ภายในมีรูปสลักหินของฟาโรห์รามเสสที่ 2 อยู่ในสภาพวางนอน ไม่มีส่วนขา มีความยาวจากมงกุฎถึงเข่า 11 เมตร (สันนิษฐานว่าถ้ารูปปั้นสมบูรณ์เต็มองค์จะมีความสูงราว 13-14 เมตร) และมีการสลักชื่อของพระองค์ไว้ที่หน้าอกและแขนด้วย (เชื่อว่าในสมัยก่อนน่าจะเป็นรูปยืน แต่ตอนที่ขุดเจอพบในสภาพนอน จึงจัดวางไว้ในลักษณะนอน) บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์เป็นเขตวังเก่า ส่วนของพระราชวังได้ปรักหักพังไปแล้ว เหลือแต่ร่องรอยของกำแพงเมืองและอาคารต่างๆให้เห็นบ้าง ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงวัตถุอื่นๆ อีกหลายชิ้น  อีกสิ่งสำคัญที่จัดแสดงอยู่กลางแจ้งของ คือ สฟิงค์ ขนาดใหญ่ สลักจากหินอาลาบาสเตอร์ สูง 8 เมตร น้ำหนักราว 8 ตัน แม้เที่ยบไม่ได้กับสฟิงค์หินที่หมอบเฝ้าอยู่ที่มหาปิรามิดแห่งกีซ่า แต่ก็เป็นสฟิงค์ที่สลักจากหินมีค่าอย่างหินอลาบาสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด