Menu

Dahshur

โปรแกรมท่องเที่ยว Dahshur

(ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี)

Dahshur อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ ปิรามิดของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเก่าและยุคกลางถูกสร้างขึ้นบนเนินเขานี้ กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ที่ 4 Sneferu เลือกที่ราบสูง Dahshur ที่เต็มไปด้วยหินเพื่อสร้างปิรามิดแห่งแรกของเขาเพื่อแข่งขันกับปิรามิดของ King Djoser ใน Saqqara แต่ล้มเหลวในการสร้างให้เสร็จ ความพยายามครั้งแรกนี้กลายเป็นรูปทรงที่แตกสลาย แต่เขาได้สร้างปิรามิดที่สมบูรณ์ขึ้นในเวลาต่อมา ซึงก็คือ รามิดแดง

อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สูงสุด / ต่ำสุด18/918/922/1227/1532/1834/2034/2233/2232/2028/1823/1419/10

ปิรามิดแดง (The Red Pyramid) ปิรามิดแดงเป็นปิรามิดที่สูงที่สุดในเมือง Dahshur มีความสูงถึง 104 เมตร (341 ฟุต) หรือประมาณอาคารสูง 30 ชั้น ฐานปิรามิดแต่ละด้านยาว 220 เมตร (722 ฟุต) หรือมีขนาดฐานเกือบเท่ากับมหาปิรามิดคูฟูแห่งกิซ่า และชื่อ “สีแดง” นั้นมาจากสีของบล็อกที่เป็นสนิมแดง เดิมทีมันไม่ใช่สีนี้ แต่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ที่สวยงามของหินปูนแห่งทูรา ทางตอนใต้ของกรุงไคโรสมัยใหม่ ปิรามิดทั้งหมดมีปลอกที่ทำจากหินปูนสีขาว ซึ่งถูกนำมาใช้ซ้ำในยุคกลาง

เป็นปิรามิดอียิปต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากคูฟูและคาเฟรที่กิซ่า ปิรามิดแดงเป็นหนึ่งในสามของปิรามิดที่สร้างโดยกษัตริย์สเนเฟรูหลังจากปิรามิดโค้งงอ (Bent Pyramid) ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางใต้หนึ่งกิโลเมตร และปิรามิดไมดัมที่เรียกว่า ปิรามิดนี้อาจเริ่มสร้างในปีที่ 13 ในรัชกาลของพระองค์ ใช้เวลาสร้าง 10 ปี

ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปในปิรามิดได้จากทางเข้าทางด้านเหนือซึ่งนำไปสู่ทางเดิน (สูง 1 เมตรและกว้าง 1 เมตร) จากนั้นจะลาดลงไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่มีหลังคามุงหลังคา คล้ายกับบันไดกลับหัว อีกทางหนึ่งนำไปสู่ห้องที่สองซึ่งอยู่ตรงกลางปิรามิด ตรงปลายด้านตะวันตกของห้องนั้น ทางทิศใต้มีทางเดินไปสู่ห้องที่สามซึ่งเชื่อกันว่าเป็นห้องฝังศพของปิรามิด

ปิรามิดโค้ง (Bent Pyramid) ปิรามิดโค้งเป็นหนึ่งในปิรามิดที่สร้างโดยกษัตริย์ Sneferu กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ที่ 4 มันถูกเรียกว่า “โค้ง” เนื่องจากแนวหักเนื่องจากการเปลี่ยนมุม ซึ่งเป็นปัญหาทางวิศวกรรมในการออกแบบ แท้จริงแล้ว การก่อสร้างพีระมิดเริ่มต้นที่มุม 55 องศา แต่ต้องปรับเป็น 43 องศา เนื่องจากจำนวนบล็อกที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดความไม่เสถียร